Cugetari, ep.7, Nicolae Iorga, lectura Maia Martin

Cugetari, ep.7, Nicolae Iorga, lectura Maia Martin
montaj Maia Martin


 • Greşelile se îndreaptă, păcatele se îndreaptă.
 • Temelia se poate face din nou, dar nu cârpi.
 • Lumina soarelui caută pe rând pe toţi cei ce muncesc asupra feţei pământului.
 • Titlul unei cărţi arată ce a crezut că a scris autorul.
 • Un autor care îşi înşiră la orice prilej toate titlurile samănă cu omul care-şi pune toate decoraţiile pe cămaşa de noapte şi s-ar culca acoperit de ele.
 • Cele mai multe pălării împodobesc capetele; sunt însă şi câteva capete care pot împodobi orice pălărie.
 • Cutare nu-ţi va ierta niciodată că nu l-ai lăsat să facă o prostie. Daca ai fi făcut altfel şi s-ar fi dovedit prostia, el nu ţi-ar fi iertat niciodată că l-ai lăsat să facă o aşa prostie.
 • Sunt înfrângeri din care înveţi a învinge şi altele din care te alegi cu învăţătura de a nu mai merge niciodată la război.
 • Învăţământul nu dă totdeauna cultură, ci mai adeseori tabla de materii a culturii.
 • Unde vezi lume adunată să bănuieşti mai mult un şarlatan decât un înţelept.
 • Nu fi bun cu invidiosul căci îi vei spori suferinţa. Atâta mai lipsea, îşi va zice el, să fie şi bun.
 • Invidiosul ar fi împăcat prin moartea duşmanului numai atunci când totodată i-ar muri şi numele frumos.
 • Nu zi: e bine sau rău pentru cutare şi cutare cuvânt, ci zi numai "tt!" cu ochii în jos şi lumea va pune în mintea ta întreaga filosofie a tuturor neamurilor.
 • Când se vor înfiinţa multe spitale, sanatorii şi aziluri pentru câini, să nădăjduim că aceste dobitoace, prietene rasei noastre, vor primi în asemenea aşezăminte pe oamenii ce crapă de foame şi de boală în colţul stradelor din cele mai luminate oraşe ale lumii.
 • Ca să nu vezi săracul, goneşte sărăcia.
 • Nu părăseşti un ideal fără să-i laşi ceva din fiinţa ta.
 • Frumuseţea trebuie să fie legată cu bunătatea; altfel sufletul urât o învinge.
 • Pe o potecuţă cumintele-şi găseşte largul lui : nebunul nu încape într-un oraş.
 • Unii nu judecă pentru că învaţă; alţii judecă pentru ca să nu mai înveţe.
 • Sunt lacrimi aşa de grele şi de fierbinţi încât ochii nu le pot plânge; ele zac în inimă, arzând-o.
 • Ai dreptul să plângi numai atunci când n-ai putea să te împotriveşti.
 • Să înveţi pentru tine, dar să ştii pentru toţi.
 • Te crede numai cine a suferit; de aceea suferinţele cele mai nobile sunt acelea care sunt mai puţin înţelese.
 • Să nu fii sociabil ca oaia şi personal ca măgarul.
 • Singura cetate care nu se poate lua cu sila, e sufletul omului.
 • O anumită critică samănă cu înjurăturile pe care leneşul tologit le aruncă muncitorului care lucrează în sudoarea frunţii sale.
 • Orice suferinţă fizică scade şi nu e nicio suferinţă morală care să nu înalţe.
 • Gândurile rele se alungă prin fapte bune.
 • Lemn bun, lemn rău, aceeaşi cenuşă. dar nu aceeaşi flacără!
 • Motivul pentru care trăieşti îţi consfinţeşte viaţa. Alfred Tennyson

grafica Maia Martin

* publicata la 20 iul. 2012