Nichita Stănescu, Inscripţie pe un baraj, lectura Maia Martin


Nichita Stănescu, Inscripţie pe un baraj
lectura Maia Martin

Inscripție pe un baraj


O emoție plutea
peste plajă, peste mine.
Colora, decolar -
cu cinci feluri de lumine

bărcile lovind în scoici,
chiar și umbra care-o lasă
timpul, clătinând greoi
peștii-n marea fumegoasă.

Las să-mi cadă pleoapa-ncet,
subțiind rotundul mării,
până-l țin pe geană-ntins
șarpe negru, dâră neagră.

Aprigul profil mi-l mut
dinspre umăr înspre umăr,
marea s-o azvârl tăcut
cu privirea, peste umăr.

Doar emoția, plutind,
râpa veche-a mării-o cată,
când pe noul larg colind
cu cinci năvi de fier deodată.
autor Nichita Stănescu

din volumul O viziune a sentimentelor (1964)