Cugetări, episod 21, lectura Maia Martin
Cugetări, episod 21, lectura Maia Martin

Albert Einstein • Arta reflectă realitatea raportată la om şi de aceea subiectivitatea umană este prezentată structural, prin esenţă, în orice operă de artă.


  Am găsit ecuaţia fericirii în viaţă
  X = A+B+C
  A = BUN SIMŢ
  B = MUNCĂ
  C = STĂPÂNEŞTE-ŢI LIMBA
  A. Einstein
 • ARTA redă generalul nu sub forma abstracţiilor ca ştiinţa, ci în unitate nemijlocită cu individualul sub forma imaginii artistice.

  Norocul şi mediul în viaţă
  "Pentru a deveni Rafael, trebuie să te naşti Rafael, dar nu oricine se naşte Rafael, devine Rafael."
  Karl Marx
 • Un geniu înseamnă răbdare, stăpânire, încredere în sine. M Zarins, în Fals Faust
 • Arta de a scrie este arta de a tăia. A. P. Cehov
 • A vrea să înţelegi prea repede este a te condamna să nu înţelegi niciodată.
 • Cine în lume este atât de înţelept, căruia altă înţelepciune să nu-i trebuiască? Cine în tot teatrul acesta este atât de ascuţit la minte carile vânt să socotească a altora cuvinte? D. Cantemir
 • Un om poate fi nimicit, dar nu înfrânt. E. Hemingway
 • Sub unghiul practic, toate celelalte ştiinţe sunt poate mai importante decât filosofia, niciuna nu este mai valoroasă. Aristotel
 • Nu încerca să fii filozof deosebindu-te de oameni, fi un om care cugetă şi atâta tot, nu cugeta în chip de gânditor, adică făcând uz de o facultate ruptă de omul autentic şi complet izolată, să cugeţi ca o fiinţă vie, autentică, expusă valurilor înviorătoare şi împrospătoare a oceanului universal. L. Feuerbach
 • Trebuie să ai o viaţă de analiză pentru o clipă de sinteză.
 • Scopul ştiinţei nu este de a ataca credinţa, ci de a determina limitele pe care le poate atinge cunoaşterea. T. Maiorescu
 • Totul este şi în acelaşi timp nu este, căci totul curge, totul se află în permanentă schimbare, în permanent proces de naştere, de pieire. Heraclit
 • Se iartă totul celui ce nu-şi iartă nimic. ConfuciusPostări populare