Mă voi ridica, proiectul Eu zbor! Veniti cu mine?, pictură şi literatură


1. Mă voi ridica, Maia Martin, Vasilica Ilie, lectura Maia Martin
muzica Max Bruch

2. Mă voi ridica, Mariana Bendou, lectura Maia Martin
muzica Irn Marik - Debussy - Cloches a Travers les Feuilles
montaj Maia Martinvideo realizat de Maia Martin


Mă voi ridica, 2011, 60x80 cm, acril/pânză


Povara solidă picioru-mi atârnă
Ghiuleaua-n pământ mă ţine cumplit
Căzut-am căzut din zero în minus
Căzut-am căzut
Mă voi ridica...
Iau sfera cea grea, mă uit uluit
Iau sfera cea grea, o şlefui cu-ardoare
Şi pun peste ea o lacrimă iar
Adaug un zâmbet, un gând şi-o visare
Căzut-am căzut
Şi-o voi ridica
Iau sfera de-un nor ,o agăţ şi o umblu
Mă-mpiedic de ea, o umplu cu cer
Picioarele-n aripi se schimbă
Şi vântul
Îmi suflă iubire, speranţă şi dar
Ridic ochii-n soare şi gândul albastru
Cuvântul în abur rotund s-a pierdut
Din lut înspre lut de cer mă apropii
Şi tina cea moale, în praf cade-ncet
În galben mă scald şi-mi cânt nemurirea
Uitând violentul căzut violet.
Maia Martin

Mi-e sprijin pământul 
mă-mpinge în palme 
Piezişă privire furnica cea neagră 
Răsuflu ţărâna praf înghiţind 
muşc pumnul 
din carne rupând 

prăvale-n mine solidifică 
gânduri topite sentimente ce ard 
în piatră s-adună, piatră mă fac 

apuc patru puncte 
din lutul cel tare smulgând 
piatra-n nisip piatra-n aer 

un şarpe veninul ofrandă 
sâsâie să mă ridic 

mă voi... mă voi... 
îi spun şuierând. 

Maia Martin
***


promit că o să mă ridic
chiar dacă acum
sărut doar pământul
din care m-am născut
el îmi va da energia
avântului meu
mă voi hrani cu seva
din rădăcina copacilor
şi voi creşte

promit că o să fiu
 la înălţimea copacului
voi îmbrăţişa trunchiul
mă voi înfrăţi cu crengile
primăvara
voi înflori odată cu ele
voi trece prin focul verii
iar toamna voi fi călită
în aşteptarea iernii...

Vasilica Ilie***


Ce aveţi cu mine, toţi, de mã priviţi aşa?!
Da, am cãzut, dar mã voi ridica!
Încã mai port în mine harul şi divinul
Deşi m-a îngenunchiat atât de rãu destinul…

Nu plângeţi pãsãri şi îngeri azurii;
Ştiu, am cãzut, dar îmi voi reveni!
Prin glezne, din strãmoşi cresc rãdãcini
Şi-îmbobocesc iar trandafirii printre spini…

E undeva o geanã de albastru început?
Altã speranţã naşte în sufletu-mi tãcut.
Sfãrâm în palme bulgãrii ţãrânii creatoare
Sã ştie cã exist deşi încã mã doare…

Şi mã avânt cu fruntea încrezãtor spre cer
Ştiu, am cãzut,…ce-i inimã?da, sper…!
Amurgul îmbracã totul în hainã violet
În mine, soarele rãsare încet, încet, …


Mariana Bendou 
* publicata la 1 feb. 2013