Daniel Dăian, Netimp de cuvinte, lectura Sonia TimaruDaniel Dăian, Netimp de cuvinte
lectura Sonia Timaru


Netimp de cuvinte

sunt jumătatea de chip
în care păsări tandre pictează flori
cu zâmbetul înfluturit
în care oamenii nu stau pe loc
se alungesc unii în ceilalţi
ca un roi de culoare
domesticită
şi plouă cu nopţi sincere
din când în când
am existat între rândurile
unei înălţimi neumblate
dar nu ţi-am şoptit asta niciodată
cu mâna stângă
îţi ştergeam întunericul de pe umeri
tu îmi culegeai neliniştea
dintr-un trup
cu uşile încă tinere
şi era timp în glasul tău
şi era glas în timpul meu

autor  Daniel Daian