George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu

George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu
lectura Sofica Scarlat
înregistrare din anul 2000
Biblioteca A.N.R.