Ella Franc, Oameni...în căutarea iubirii, lectura Maia Martin
Ella Franc, Oameni...în căutarea iubirii, lectura Maia Martin


muzica Daniel Veesey - Sonata 8 Pathetique -   III Rondo Allegro
montaj Maia Martin
Oameni… în căutarea iubirii


în căutarea iubirii … 
oamenii se nasc din speranţe albastre precum
surâsul cerului urcând munţii mai înalţi decât zborul vulturului 
de la culesul bobului de zmeură până la bocetul tăiat al ierbii

în căutarea iubirii …
oamenii se aprind precum lumânările
în altarele veşniciei îmblânzind asprele ierni cu şoapte de îngeri
sub clopotele primei vecernii şi crucea ultimei liturghii

în căutarea iubirii… 
oamenii ard ca stelele ce îmbracă
trupul stingher al unei lumi incolore
cu auriul spicului de grâu şi freamătul frunzei de aramă

în căutarea iubirii…
oamenii veghează precum felinarele 
deasupra buzelor de vânt şi a braţelor de necuvinte
încătuşate în ceasurile rătăcite prin buzunarele timpului 

în căutarea iubirii …
oamenii tresar asemenea inimilor ce imprimă în gânduri 
ritmul aripilor de fluturi întregit de rotundul florii de piersic
şi roşul câmpului de maci

în căutarea iubirii… 
oamenii se sting precum focurile în oglinda înrămată de lacrimile sfinţilor

Ella Franc


grafica Maia Martin

* publicata la 15 ian. 2013

Postări populare