Constanţa Buzea, Lumina neagrăConstanţa Buzea, Lumina neagră, lectura Constanţa Buzea