Cugetări, episod 13, Nicolae Iorga, lectura Maia Martin

Cugetări, episod 13, Nicolae Iorga, lectura Maia Martinmuzica Wolfgang Amadeus Mozart, Piano Concerto No21 KV 467 in C Major, Allegro Assai*

montaj Maia Martin

 • Unii prieteni buni nu te-ar prinde de mână când ai fi să cazi în prăpastie numai ca să nu te sperii.
 • Ferice de stele că se văd numai prin raze!
 • Şi sufletele goale tremură.
 • Unii înţeleg ce pot, cei mai mulţi ce vreau.
 • Cetitor înseamnă cine înţelege o carte.
 • Să nu ataci la duşman decât acele defecte cu care nu ţi l-ai primi ca prieten.
 • Lăudând pe cel ce te laudă, te lauzi tot pe tine.
 • Mulţi se apropie de o celebritate crezând s-o vadă mai bine, şi văd mai rău, fiindcă acum n-au de unde s-o vadă.
 • Insulta e declaraţie înfrângerii.
 • Nu e ruşine să te învingă un şiret o dată, ci să te învingă încă o dată cu aceleaşi arme.
 • De la oricine poţi să înveţi ceva, de la mai puţini ceea ce-ţi trebuie şi de la câte unul numai cum trebuie să înveţi.
 • Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri ce te înalţă.
 • Dacă vei fi mult timp prefăcut, te vei preface fără voie.
 • Nu numai cei ce vorbesc gândesc.
 • Te temi mai mult de acel care ştii că are dreptul să atace.
 • Mai bine o mustrare frumoasă decât o laudă proastă.
 • Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă.
 • Gând nespus, gând pierdut.
 • N-ai dreptul să-ţi pierzi gândurile, căci nu ţi le-ai dăruit tu.
 • Soarele răsare nu ca să apuie, ci ca să lumineze până apune.
 • Îngenunchind eşti uneori mai mare.
 • Adeseori mustrarea de cuget pentru ce n-ai făcut e mai chinuitoare decât aceea pentru ce-ai făcut.
 • Sunt multe gânduri în josul cărora îţi pare ciudat că găseşti o iscălitură, aşa de mult se pare că vin de la sine.
 • Biruinţa ta începe când duşmanii întrebuinţează armele tale.
 • Cei ce ucid duşmanul fac aceasta pentru că nu pot ucide duşmănia din el.
 • La durere-ţi vine prietenul, la bucurie şi cunoscuţii, iar la moarte până şi duşmanul.
 • Ce frumos îngroapă uneori societatea pe aceia cari i-a omorât.
 • Invidiosul nu se simte bine nici singur, numai nenorocirea altora poate să facă bucuria lui.
 • Oricine va privi pe oameni ca oameni nu poate fi decât bun.* Mozart Festival Orchestra, Conductor: Alfred Scholz, Piano: Svetlana Stanceva

* publicata la 20 nov. 2012