Cugetări, ep. 8, Nicolae Iorga, lectura Maia MartinCugetări, episod 8, Nicolae Iorga, lectura Maia Martin

muzica Max Bruch, Four Concert Pieces for violoncello and orchestra, Adagio based on Celtic motives, op.56
(Sinfonieorchester Baden-Baden)
montaj Maia Martin
 • La sfârşitul fiecărei zile, socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce ai făcut tu faţă de dânşii.
 • Înjosesc pe alţii acei cari nu pot să se ridice pe sine.
 • Copilărie e fapta de copil a cuiva care nu mai e copil. Unde la copil e naivitate, dincoace e prostie.
 • Mânia a fost dată ca mijloc de apărare a oamenilor buni. La cei răi, e un lux.
 • A contraface bine e mai greu chiar decât a face.
 • Cine murind de foame nu fură, e unul dintre cei mai mari mucenici ai virtuţii omeneşti.
 • A cerşi înseamnă a cere un lucru, având conştiinţa că nu ţi se datoreşte.
 • Moartea cea bună e aceea când nu-ţi pare rău că ai trăit.
 • Perfidia o învingi când o ştii şi nu o combaţi.
 • Amărăciunea de care învunuieşti viaţa e de multe ori numai pe vârful limbii tale.
 • A nu trăi e mai rău decât a muri.
 • Spune drept totdeauna; e mai bine să spui tu adevărul decât să-l adauge cineva necontenit la cele ce spui.
 • Mulţi au o dragoste, o milă, o bunătate, căpătate prin educaţie numaiş şi care nu fac două parale.
 • E o mare greşeală să începi într-o discuţie cu părerea că adversarul tău e un om inteligent şi una şi mai mare să crezi că e un om moral.
 • Faima se rugineşte dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare zi.
 • Om liber e acela care n-are nevoie să spuie nicio minciună.
 • Greşelile celui curat se cunosc mai lesne decât ale celui pângărit, şi lumea, nedreaptă, strigă mai mult împotriva lor.
 • Cel mai rău om e acela care nu poate fi bun nici când e fericit.
 • Podoabele nu fac frumos, ci mai frumos. Învăţătura nu te face înţelept, ci mai înţelept.
 • Oamenii copilăroşi au fost de cele mai multe ori copii precoci.
 • Nu te conving cu adevărat decât argumentele tale.
 • Rădăcina convingerilor e experienţa.
 • Să nu-ţi fie frică de duşmanii care te batjocoresc întâi şi te imită pe urmă.
 • E un OM acela care nu are de ce să se ruşineze înaintea nimănuia şi care poate conduce pe alţii fără să-i ruşineze.
 • Plăcerea cea mai bună e aceea pe care o dai.
 • Mâniile de iubire sunt mai straşnice decât oricare altele pentru că vin din credinţa că ai risipit în zădar ce e mai adânc şi sfânt în fiinţa ta.
 • Sunt oameni cari nu pot nici iubi, nici urî. Dar te miri cum pot trăi.
 • Maimuţa are nevoie de public şi papagalul de învăţător: privighetoarea nici de unul, nici de altul.
 • Cele mai bune gânduri sunt acelea care cetindu-le ţi se pare ca le-a spus şi altul sau poate să le spuie oricine.
 • Dă-mi durere ca să învăţ a mă bucura!
grafica Maia Martin

* publicata la 3 sept. 2012