Comisarul e băiat de treabă, Georges Courteline, teatru radiofonic


Comisarul e băiat de treabă, Georges CourtelineTeatru radiofonic după piesa "Comisarul e băiat de treabă" (franceză: "Le Commissaire est bon enfant") de Georges Courteline. Înregistrare din anul 1972-1973.

Actori:
Comisarul - Dem Rădulescu
Floche - Toma Caragiu

Adaptare radiofonică : Valentin Silvestru

Comentarii