Gabi Schuster, Nicăieri atâta ură, lectura Maia Martin


Gabi Schuster, Nicăieri atâta ură, lectura Maia Martin

muzica Daniel Veesey - Beethoven Sonata 8 Pathetique I
montaj Maia Martin

Gabi Schuster, Nicăieri atâta ură, lectura Maia Martin

muzica Daniel Veesey - Beethoven Sonata 8 Pathetique I
montaj Maia Martin


Nicăieri atâta ură


Niciodată n-am înţeles niciodată
ochiul care zboară deasupra pământului
nu se loveşte de gheţuri semeţe
nu doarme nu plânge nu oboseşte
observă
şi ne pedepseşte
amurgul nu învăţase nicăieri atâta ură
atâtea scări rupte şi cenuşă de cărţi
şi domuri uriaşe
mi-aş face un vapor
din hârtie
în portul inocenţei
să mă subţiez
şi să o iau de la început
cu un fior scurt

o rană deschisă poartă mereu margini
până trece

autor Gabi Schuster