Romulus Vulpescu, Epitaf pentru carte, interpreteaza Sergiu Cioiu


Romulus Vulpescu, Epitaf pentru carte, interpreteaza Sergiu Cioiu
Epitaf pentru carte


Pătrunde frigul morții-n biblioteci,
Se-ncuibă mucegaiul în volume:
Azi, internetul e stăpîn pe lume.
Sit tibi terra levis, carte: pleci.

În pagini — instalat e-un somn de veci.
Întoarsă în țărîna humei-mume,
Rămîi o noțiune fără nume:
Te-au abolit computerele reci.

Schimbată-i noima — fost și strîmb eres;
În evul sterp cu norme-aleatorii,
Răstimpul mohorît al fastei glorii

Ți-a dat prohod un ultim înțeles:
Incluși în anonimul tău deces,
Cu tine-odată mor și autorii.

---------------

Dixit Vulpescu: "Sonet ocazional — rostit la ceremonia în care mi s-a decernat Marele Premiu pentru întreaga activitate în domeniul cărții, pe anul 2001 (Ministerul Culturii și al Cultelor)."

O poezie din volumul de versuri "Vechituri & Novitale", Editura Paralela 45, Pitești, 2006.

Videografie: Leonard Constant.
© Filmele Flortografia, 2014, toate drepturile rezervate.