Nichita Stănescu, Dansul, lectura Maia Martin


Nichita Stănescu, Dansul
lectura Maia Martin

Dansul


Cum pluteam printre coloane,
în vârtejuri diafane,
trupul tău lipit de pieptu-mi
sufletul mi-l străbătuse.

O, te uită,-ntoarce-ţi văzul,
ce-mi răni cu geana neagră
tâmpla arsă, mintea dusă
în lagunele sărate.

Parcă într-o zi un soare
ce-l lovisem cu privirea
îşi turti rotundul aur
şi veni atât de-aproape,

că-l răcii cu răsuflarea,
cu privirea modelându-l
într-o tânără femeie
aromită, visătoare.

O, pe-un pat de nouri negri
stă întinsă o femeie.
Trup de aur, sâni de aur,
stă întinsă o femeie.

Nourii plutesc aproape
şi ea doarme împietrită,
şi împing pe boltă norul
cu bătaia inimii.
autor Nichita Stănescu

din volumul O viziune a sentimentelor (1964)