Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Un reghiment de antilerie


Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Un reghiment de antilerie
teatru radiofonic

Durata: 28 minute
Distributie: Alexandru Giugaru, Nineta Gusti, Emil Popescu, Gheorghe Oprina
Regie: Ion Vova