Gabi Schuster, De înduplecatul ploii de iunie..., lectura Maia MartinGabi Schuster, De înduplecatul ploii de iunie...
lectura Maia Martin
De înduplecatul ploii de iunie...Soarele nemilos
hotărît să rămînă
mereu la amiază


înfiptă în burta
pămîntului satului
crăpată
cumpăna stă fără umbră

apa uscată freatic
pînă la rădăcinile
încleştate în lutul pustiu

fierbintele curge pe case
alunecă din burlane
la talpa umbrei
ce trage să moară

verdele s-a vopsit în galben
şi a plecat de pe frunze

Ţăranca cu fotele negre
pe călcîie crăpate
aduce ultima apă
puţină, gălbuie
să-încheie păpuşa de lut
plămădită sărac
în coşciugul de lemn
înflorit
purtată pe bocet de moarte
aruncată în malul secat
de sub sălcii
nevinovată
Caloieneeeeee….

"Caloiene,
Ene!
Mă-ta
Te cată,
Prin pădurea deasă,
Cu inima arsă!
Prin pădurea rară,
Cu inima-amară
Şi ea că te plînge,
Cu lacrimi de sînge,
Ioane, Ioane
Caloiane!"

Ploaia se adună deja
în butoaiele cerului
înduplecată.
autor Gabi Schuster


Paparuda, 1905Proiect al  Bibliotecii Maia Martin, materialul poate fi descărcat și distribuit mai departe cu menționarea sursei.

* publicat 11 august 2013

Postări populare