Cugetări, episod 22, lectura Maia MartinCugetări, episod 22, lectura Maia Martin


Blaise Pascal


 • Cine se-nalţă deasupra celorlalţi până la iertare se poate înălţa deasupra lui însuşi până la jertfă. M. Codreanu
 • A greşi fără a te corija, asta se cheamă a greşi. Dacă ai săvârşit o greşeală nu te sfii să o îndrepţi. E. Canetti
 • Dacă omul nu este destul de tare să nu greşească, poate şi trebuie să fie destul de tare să-şi vadă greşeala aşa cum este şi să o recunoască fără preget. Iată limita extremă până la care omul se mai poate numi om. Vl. Desnica
 • E o îmbrăcăminte care îmbracă, şi alta ... care şi dezbracă. N. Iorga
 • Obositul crede totdeauna că a fost şi o cale mai bună, iar călătorul vesel afirmă că a mers totdeauna pe drumul adevărat.
 • Original se cheamă un om care e altfel decât ceilalţi, dar n-ar dori deloc ca lumea să se ia după dânsul, căci atunci n-ar mai fi original şi n-ar putea fi nici altceva.
 • Ce-ţi pasă de otrava ce-ţi întind duşmanii, când din conştiinţa ta curge limpede izvorul cel veşnic?
 • Clevetirea e ca fumul care-şi înnegreşte coşul şi nu poate păta albastrul cerului pe care cearcă să-l învăluie.
 • Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din natură; dar este o trestie gânditoare. Nu trebuie ca întregul univers să se înarmeze spre a-l strivi. B. Pascal
 • Ce-ţi pasă că în fond cutare-ţi frământă o caricatură din tina în care el e plămădit? N. Iorga 
 • Înainte de a discuta un lucru cu alţii, mântuie-l de discutat cu tine. 
 • Unii pot trăi cu sine însuşi fără niciun prieten, alţii se simt bine între prieteni fără sine însuşi. Fericirea celor dintâi e singura trainică. 
 • Cu o singură faptă bună nu poţi plăti o singură faptă rea pe care ai făcut-o. 
 • Sunt prieteni pentru nevoie, prieteni de nevoie şi prieteni în afară de orice nevoie - cei puţini! 
 • Sunt lacrimi care împacă durerea şi altele din care ea se hrăneşte. 
 • Când afli piatra pe ogor nu căuta s-o sfărâmi; nici praful ei nu-i bun de nimic. 
 • Eşti cel mai în măsură de a-ţi cunoaşte defectele şi singurul în măsura de a le îndrepta. 
 • Fiecare statuie îşi are piedestalul ei şi nu râvni deci pe al nimănuia! 
 • Clevetirea nu ucide, nici nu face rană, ea pângăreşte numai pe acela de la care a pornit. 
 • Un om mic ca să fie văzut de departe, se suie pe gardul trufiei, şi bâlbâitul pune la gură trâmbiţa obrăzniciei. 
 • La orice învinuire, îndreaptă-te spre tine şi te cercetează; celălalt nu e în discuţie. 
 • Minciuna lumii: nu te răpezi asupra ei cu sabia.

Postări populare