Gabi Schuster, Plecare definitivă, lectura Maia MartinGabi Schuster, Plecare definitivă
lectura Maia Martin
Plecare definitivă


Trenul părăseşte o lume hulită
Gara îngropată în ploaie
Scrâşnetul roţilor înăbuşite de ceaţă
Silueta agită mâinile albe

Geamul pocneşte în ramă. Linişte.
Liniştea plecării definitive.
Aşteptarea.
Aşteptarea luminilor neîntrerupte
Din lumea promisă.
Câteva ore. Ploaia curge gri, umedă.
Viena primul popas. Difuzoarele din gară.
Şi începutul fricii.
autor Gabi Schuster*din placheta Leuşteanul străin