Cugetări, episod 20, lectura Maia Martin

Cugetări, episod 20, lectura Maia Martin

Nicolae Iorga şi alţii • Adevărul care are nevoie să fie demonstrat, este doar pe jumătate adevăr.
 • Nu te minţi singur. Cel care se minte pe sine şi-şi pleacă  urechea la propriile sale minciuni ajunge să nu mai deosebească adevărul nici în el, nici în jurul lui, să nu mai aibă respect nici pentru sine, nici pentru lumea cealaltă. (F.M.Dostoievski)
 • Adevărul e unul pentru toţi, dar altfel îl vede fiecare şi, fiindcă rămâne unul, e prezent în multiple vederi.
 • Doar înşelându-te găseşti uneori drumul cel bun.
 • Dacă-ţi propui să spui adevărul, pregăteşte-te pentru suferinţă.
 • Unui om cinstit îi rămâne întotdeauna dreptul inalienabil de a-şi mărturisi deschis eroarea. (H. Heine)
 • A minţi e o sforţare penibilă pentru un om inteligent. (G. Ibrăileanu)
 • Diamantele nu se găsesc decât în văgăunile întunecate ale pământului, iar adevărurile nu se găsesc decât în adâncurile cugetării.
 • Spune drept totdeauna: e mai bine sa spui tu adevărul deât să-l adauge necontenit alţii la cele ce spui.
 • Nu există şi nu va exista nici o societate în care adevărurile noi să nu fie impuse cu luptă şi să nu pretindă curaj.
 • Când cineva a devenit posesorul întregului adevăr, al singurului adevăr autentic, n-ar fi oare de neiertat dacă l-ar păstra numai pentru sine, lăsându-i pe semenii lui mai puţin norocoşi să-şi urmeze calea lor strâmbă, în loc de a-i îndruma şi a-i povăţui? (J.P. Jacobsen)
 • Un martor al adevărului este un om a cărui viaţă e profund iniţiată în luptele interioare, în teamă şi cutremur, în senzaţii, în nefericirile sufletului.
 • Multe cărţi ar fi cu mult mai clare, dacă nu ar fi vrut să fie atât de clare. (Kant)
 • Un rol mai mare decât aurul l-a jucat în istorie plumbul şi nu plumbul din puşti, ci cel din tiparniţe.
           Nimic nu e imposibil
           Nimic nu e perfect
           Nimic nu e evident.