Aurelian Ghelase, Zâmbete în tranziţie, epigrameAurelian Ghelase, Zâmbete în tranziţie
epigrame

lectura Andrei Barbu

Ultimele antume 1-48
Primele postume  49-53