Apa vieţii, legendă biblicăApa vieţii, legendă biblică