Legenda meşterului Manole - Mânăstirea Argeşului, 101 Legende Româneşti101 Legende Româneşti, Legenda meşterului Manole - Mânăstirea Argeşului
balada