Gellu Naum, Cărţile cu Apolodor, fragmente

Gellu Naum, Cărţile cu Apolodor, fragmente
lectura Dorina Chiriac


01 Gellu Naum, La Circ, In Targul Mosilor, Lectura Dorina Chiriac
03 Gellu Naum, Omul De Pe Marte De Fergus Mac - Pigott, Lectura Dorina Chiriac
07 Gellu Naum, Telegrama, Lectura Dorina ChiriacEditura Humanitas