Andrei Pleşu, Constantin Noica între filosofie şi înţelepciuneAndrei Pleşu, Constantin Noica între filosofie şi înţelepciune, lectura Andrei Pleşu