Aldo Nikolaj, Trăiască tinerii căsătoriţiAldo Nikolaj, Trăiască tinerii căsătoriţi

teatru radiofonic
1965

Distribuţia:
Nineta Gusti şi Ion Lucianproducţie Radio România