Cugetări, episod 16, lectura Maia Martin

Cugetări, episod 16, lectura Maia Martin

Nicolae Iorga,   F. Caballero, Lucian Blaga, G. Călinescu, A. de Saint-Exupery, Ch. Montesquieu
L. van Beethoven
muzica Vangelis - Conquest Of Paradise
montaj Maia Martin

 • E firesc ca un prost să râdă de tine pentru că nu sameni cu el.
 • Sânge rece nu înseamnă inimă rece.
 • Cetitorul să zică la mântuirea cărţii tale, nu: am cetit o carte, ci : am cunoscut un om.
 • Cărţile cetite numai o dată sunt ca acei cunoscuţi cărora nu le întorci vizita.
 • Nu toţi oamenii care mor au avut o viaţă.
 • Unii dăruiesc cu gând că împrumută, iar alţii împrumută crezând că au dăruit.
 • Mulţi oameni sunt foarte mulţămiţi de faptul că au izbutit să ştie toată lumea că sunt nişte proşti. Ei numesc aceasta: faimă şi glorie.
 • Fiecare pune câştigul în seama vredniciei lui, iar paguba în seama norocului.
 • Prin blăstămul secetei pământul aminteşte oamenilor că nu e făcut pentru dânşii.
 • Dacă ţi-e cerut, datoria ta e să ieşi înaintea celui dintâi om care munceşte peste puterile lui, şi să-l ajuţi.
 • „Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Ciudat: în această poruncă a moralei altruiste, egoismul este propus ca exemplu de urmat.
 • În numele iubirii faţă de aproape, ni se cere la fiecare pas să ne sacrificăm pentru “egoismele” altora. (Lucian Blaga)
 • Fii drept înainte de a fi generos, fii uman înainte de a fi drept. (F. Caballero)
 • Când te supără un fir de nisip din încălţăminte, să nu-ţi închipui că toată omenirea s-a oprit din drumul ei glorios. (G. Călinescu)
 • Oamenii cu adevărat generoşi sunt totdeauna gata să devină compătimitori, atunci când nenorocirea duşmanului depăşeşte limitele urii lor. (Al. Dumas – tatăl)
 • Ceea ce se transmite din generaţie în generaţie este viaţa, dar şi conştiinţa. Ce tainică ascensiune!. Dintr-o lavă în fierbere, dintr-un aluat de stele, dintr-o celulă vie, germinată doar pentru un miracol, am apărut noi, oamenii, şi încet-încet ne-am înălţat pînă la a scrie cantate şi a măsura Căi Lactee. (A. de Saint-Exupery)
 • Tristeţea este legată de freamătul vieţii. (A. de Saint-Exupery)
 • Viaţa nu are sens decât dacă o schimbi din cât de cât. (A. de Saint-Exupery)
 • A reaminti oamenilor cugetările celor din vechime, înseamnă a-i îndruma spre virtute. (Ch. Montesquieu)

Binele să-l faci oricând,
Libertatea mai presus de orice, iubeşte-o,
Şi-un tron chiar dacă-i stăpâni,
Adevărul niciodată nu-l trăda! (L. van Beethoven)


* publicata la 1 feb. 2013