George Ranetti, 10 Mai, lectura Sergiu CioiuGeorge Ranetti, 10 Mai, lectura Sergiu Cioiu


____
*Sergiu Cioiu spune "10 mai", o poezie de George Ranetti (1875-1928).

© Les Productions ConArt & Sergiu Cioiu, toate drepturile rezervate, all rights reserved, 2011.