Cugetari, ep.6, Nicolae Iorga, lectura Maia MartinCugetari ep.6 Nicolae Iorga, lectura Maia Martin
montaj Maia Martin

 • Când nu găseşti cuvântul, fii sigur că gândul nu s-a limpezit încă. 
 • Cuvântul şi gândul trebuie să se acopere. 
 • O carte pe care ai cetit-o cu adevărat este şi opera ta. 
 • Mânia e o armă cu două tăişuri, care iese zgâriindu-şi teaca. 
 • Nu e năcaz care să nu ceară o victimă. Tiranii tăiau robul care aducea vestea înfrângerii. sinuciderea nu are altă explicaţie: când nu poţi lovi aiurea, te loveşti pe tine. 
 • Nu se aruncă niciodată cu pietre în copacul sterp, dar nici în acela care-şi pleacă ramurile pline. 
 • Mai mulţi prieteni poţi câştiga cu un singur păcat decât cu toate virtuţile. 
 • Certându-te cu cine are dreptate, poţi numai să pari prost sau mişel. 
 • Sunt oameni pe cari duşmanii chiar nu-i pot batjocori. Când te uiţi bine sunt tocmai aceia pe care nici prietenii nu-i pot lăuda. 
 • Îndreaptă greşeala, zdrobeşte păcatul: aceasta trebuie să faci. 
 • E mai mare decât tine nu acela care găseste ce n-ai găsit niciodată sau îndreaptă ce-ai greşit odată, ci acela care, făcând cât tine, a greşit mai puţin. 
 • Un învăţat are două datorii: să înveţe el necontenit şi să înveţe necontenit pe alţii. 
 • Unii oameni nu se gândesc la vorba ce spun; alţii se gândesc până o spun; puţini se gândesc mult timp după ce au spus-o; folosul cel mai mare îl trag aceştia. 
 • Bun nu e acela care sufere răul, ci acel care face binele. 
 • E mai uşor să iei omului libertatea decât să-l înveţi a o întrebuinţa bine şi e mai uşor să-l ucizi decât să-l păzeşti în închisoare. Poate şi mai uşor ar fi fost să-l fi împiedicat de a face rău. 
 • Prietenul îşi dă seama că ar părea părtinitor ajutându-te, şi nu te ajută. 
 • Unii vorbesc mult despre dânşii, fiindcă operele lor tac. 
 • Când mai auzi zgomotul cârtirilor e un semn că ţi-a rămas să te înalţi şi mai mult. 
 • Ce plăcere e şi aceea să ajuţi pe oameni a cădea, când poţi să-i înalţi. 
 • Lasă pe alţii să te plângă: tu ajută-te! 
 • Un sălbăticit e cu mult mai rău decât un sălbatec. 
 • Unii oameni nu pot fi pedepsiţi cu nimic mai aspru decât lăsându-i singuri cu ei înşişi. 
 • Ce pot suferi mai puţin oamenii neizbutiţi e să vadă la altul ce ar fi fost el dacă ar fi izbutit. 
 • Un om amărât nu e un om rău. 
 • Niciodată un om cinstit nu se poate apăra cu atâta înverşunare ca mincinosul care a fost prins. 
 • A înţelege oamenii, apoi a înţelege lucrurile, pe urmă a înţelege ideile, aceasta e, de sus în jos, scara înţelegerii. 
 • Când proştii strigă în jurul cuiva, fii sigur că trece un om cumsecade. 
 • Un frâu în gură e mai sigur decât lanţuri la picioare. 
 • Când taci, lumea are bunătatea să presupună că gândeşti, şi că gândeşti cuminte. 
 • Viaţa nu primeşte să-i dai decât ce-ţi ceri. 
 • Trăind viaţa ţi-o explici în fiecare clipă. 
 • Al tău e ce ţi s-a dat, dar mai ales ce ţi-ai dat tu fără a jigni pe nimeni. 
 • Prin florile lor buruienile câmpului se roagă în zadar să fie iertate de coasă. 
 • Nu întreba pe acela ce te pedepseşte ce drept are la aceasta, ci întreabă-te de ce te-ai făcut vinovat. Mâna care loveşte e călăuzită de păcatul tău, şi aceasta are însemnătate. 
 • Cea mai plăcută laudă porneşte de la omul ce a venit să te răpuie. 
 • Din cerul totdeauna vesel nu cade roadă. 
 • Şi în pregătirea sufletelor omeneşti, potopul rupe şi îneacă, pe când numai poaia mică şi răbdătoare aduce fără îndoială roada. 
 • Poţi să fii un om minunat fără să fi făcut nicio minune. 
 • Cea mai bună filozofie e a acţiunii.


* publicata la 4 iul. 2012