Cugetari, episodul 5, lectura Maia Martin
Cugetari, episodul 5, lectura Maia Martin
montaj Maia Martin

Nicolae Iorga, Alexandre Dumas, Mihai Codreanu, Mihai Eminescu, Cato, Boisier • Bun cu adevărat e numai acela care nu lasă a se săvârşi răul împrejurul lui. Adevărata bunătate e vitează.
 • Când este chinuit un vinovat, totdeauna cea dintâi piatră o aruncă cel care a păcătuit aşa.
 • Prost nu e acela ce nu înţelege unele lucruri, cât de multe, ci acela care le înţelege pe toate pe dos.
 • Caută cele mai multe jigniri ce suferi; şi la izvorul fiecăruia vei găsi că nu ţi-ai făcut toată datoria.
 • Dă fiecăruia ce i se cuvine, şi ţie ajungă-ţi ce rămâne.
 • Ai dreptul să ierţi vinovatul, dar nu să ierţi şi greşeala.
 • Când chemi la muncă să-ţi văd sapa în mână.
 • Copiii, trebuie crescuţi pentru ei, nu pentru părinţi.
 • Prostul şi nebunul samănă între ei prin aceea că gândesc altfel decât omul cum trebuie; dar nebunul e mândru de aceasta, iar prostul, îndată ce începe a bănui deosebirea, nu.
 • Proştii se pot împărţi în două: cei ce nu vreau să fie, şi cu cari te poţi înţelege, şi cei cari sunt bucuroşi că sunt proşti, şi cu cari să nu te întinzi la vorbă.
 • Pentru ca să-ţi recunoşti greşeala trebuie ca sufletul tău întreg să-i fi fost superior.
 • Atâţia cred că a răspunde altceva, înseamnă a răspunde.
 • Pâinea care te satură mai bine e aceea pe care ai dăruit-o.
 • Numai moartea egoistului e deplină: nimic din el nu rămâne în alţii.
 • Adevăratul bătăuş simte plăcere şi să mănânce bătaie.
 • Nu e greu să găseşti adevărul, e greu să ai dorinţa de a-l găsi.
 • Fereşte-te deopotrivă de prietenia duşmanului şi de duşmănia prietenului.
 • Nu cumva faci binele pentru a încasa acea enorm de mare dobândă numită "recunoştinţă"? Asta ar însemna să faci cămătărie . H. de Balzac
 • Oameni perfecţi nu există decât în romane. Binele si răul sunt atât de intim amestecaţi laolaltă în firea noastră încât rareori dăm de unul fără celălalt. Caracterele cele mai ferme au slăbiciunile lor, în cele mai frumoase fapte intră motive care nu sunt întotdeuna spre cinstea  făptuitorului; afecţiunile noastre cele mai alese nu sunt cu totul scutite de egoism; îndoielile, bănuielile jignitoare tulbură uneori prieteniile cele mai trainice; se prea poate ca în unele clipe, unele pofte sau pizme, de care ne ruşinăm a doua zi, să fulgere sufletul celor mai de ispravă oameni. G. Boissier
 • Să nu-l întrebi niciodată pe om ce crede; vezi ce face.
 • Dacă veţi face cu osteneală o faptă bună, acea osteneală va trece repede, pe când fapta bună nu va trece cât timp trăiţi; dar dacă faceţi ceva rău pentru plăcere, plăcerea va trece repede, iar fapta rea va rămâne totdeauna asupra voastră. Cato
 • Numai nenorocirea e în stare să sape până la unele tainiţe misterioase, ascunse în inteligenţa omului. Al. Dumas
 • E în zadar să vorbeşti celui ce nu vrea să te asculte.  M. Eminescu
 • Unii tac din înţelepciune, alţii tac din prostieş orişicum tăcerea lor vorbeşte. M. Codreanu

                                                         

* publicata la 16 iun. 2012