Maria Cornelia Postescu, Ciclic, Bătălii, Matricea, lectura Maia MartinMaria Cornelia Postescu, Ciclic, Bătălii, Matricea, lectura Maia Martin
montaj Maia Martin


* publicata la 29 mai 2012