Emanuel Pope, Inorogul de mare, Cu păsările mele, lectura Maia Martin1. Inorogul de mare, Emanuel Pope
2. Cu păsările mele, Emanuel Pope

lectura Maia Martin
muzica Mariza-Loncura
montaj Maia MartinInorogul de mare

Aseară am prins Inorogul de mare,
pe când îmi juram cu asprime
năvodul să nu-l mai zvârl
în mreaja cu ape amare.

Am prins Inorogul!
Acest mitologic inconștient al naturii,
cu trupul lui veșnic ascuns de abisuri.
I-am simțit statuara-i făptură
lunecând tot mai profound
între nodurile așteptărilor mele,
în ochiurile împletite cu frică,
în toți anii în care,
lipsit de iubire
m-am lăsat sedus de-o oarbă plutire.

Iată-l acum ,
cum el Inorogul, abia mai respiră,
cu ilogicul lui corn,
străpuns de lumină.
Cu păsările mele


Din spinarea inimii

păsări de gheață vin și culeg amintiri
Din spinările amintirilor
păsări de foc îmi aduc reproșuri
La spinările spinoase ale reproșurilor
păsări de piatră vin și se adapă

Apoi dintr-o absență a inimii
păsările de gheață îngheață
dintr-o absență a amintirilor
păsările de foc iși vor strigă setea
dintr-o absență a reproșurilor
păsările de piatră iși vor lua zborul


autor Emanuel Pope
* publicata la 27 feb. 2012