Tânăr meditând, proiectul Eu zbor! Veniţi cu mine?
proiectul Eu zbor! Veniţi cu mine?

Tânăr meditând,
Pictura, lectura Maia Martin

Texte de Maia Martin, Suzana Deac, Ion Vanghele

Montaj Maia Martin
Tânăr meditând, 2010, 50x70 cm, acril/pânză

Cuvintele prin cerul serii zboară
Cuprinse parcă de melancolie
Este o meditaţie uşoară
Cu gustul tău de floare amăruie

Cu gustul tău de floare de cais
Şi gura ta cu carne de la prune
Încât plutesc ca aripa de vis
Prin cerul lunecând în noi tăciune.

Din pleoapele lăsate înfloresc
Câmpii mănoase care dau în pârgă
Şi-n somnu-n care iar mă prăbuşesc
Mă doare partea ta şi mâna stângă

Plin de uimire te descopar toată
O oază plina de eucalipţi
Prin care păsări cerul îl înoată
Iar buzele mă caută fierbinţi.

Şi te sărut iar tu mai vrei oleacă
Cuprinsă pătimaş de lungi fiori
E boala rea şi nu vrea să îţi treacă
Nici dacă pun pe sâni doar roşii flori.

Te-nchid apoi în meditaţii sterpe
De teama ca din temniţ-o să fugi
Cu unduiri silfidice de şerpe
Te rog iubire să nu mă alungi.
Ion Vanghele
Sunt tânăr. Mi-a fost dăruită puterea în regat. Crescut ca un războinic, sunt un luptător.
Educat ca un înţelept, meditez la putere. Puterea spiritului. Meditez la viaţă. Sensul vieţii. Meditez la deşertăciunea puterii politice şi la puterea înţelepciunii minţii. Meditaţia poartă gândul pe aripi de fluturi şi îl aşează în scorburi bătrâne. Am timp destul. Sunt tânăr.

Maia Martin


te orbeşte imaginea
şi pâlpâie o creangă deghizată
într-o flacără prelinsă pe masă
gânduri ieşite de sub izvoare
şi din arbuşti găunoşi
umbrele în tangou cu licurici
în ţesătura geometrică de chelim
plânge lebăda când trece
arama de pe faţă se duce
urme adânci în brazde spintecate
în geamătul de prepeleac
în vibraţia gri a vrabiei tremurânde

viitorul muşcă câte un pic
din trupul fiecărei zile
Suzana Deac


* publicata la 10 oct. 2011