Expresia Ideii, Antologia Fruntea cerului asudă, vol. 1


Dragii mei, vă invit să citiţi primul volum al antologiilor Clubului Expresia Ideii, club condus de Mariana Bendou.
Antologia "Fruntea cerului asudă", se află de azi înainte şi în biblioteca noastră de carte online. Volumul îl puteţi citit aici

Expresia Ideii, Antologia Fruntea cerului asudă

Autorii cuprinşi în carte: 

1) SORIN OLARIU
2) NANCY VÂJÂIANU
3) IONEL STOIŢ
4) BOGDANA ELENA SIMIONESCU
5) MARIAN DRAGOMIR
6) DIANA CIURTIN
7) IOANA VOICILÃ DOBRE
8) SILVIAN DOBRE
9) MARIANA BENDOU
10) GABRIEL MANOLESCU
11) VIOLETTA PETRE
12) GELU PESCARU
13) VERA CRÃCIUN
14) EDUARD MOISE
15) TEODORA IRIMIA
16) CONSTANTIN GRECU
17) MARIANA DOBRIN
18) LILIANA RAMONA ALBU
19) ODETA TÃTARU
20) CAMELIA IULIANA RADU
21) IULICÃ ŢENEA

În loc de prefaţã: Conceput iniţial ca un spaţiu virtual ( pe siteul internet facebook) de socializare şi de mediere interculturala de către profesoara şi poeta Mariana Bendou din Oneşti, România, prin aderarea unor pasionaţi de literatură, muzică şi artă, amatori sau consacraţi, din România şi din diaspora românească, “Clubul Marianei Bendou” a deschis nebãnuite oportunităţi realizării unor proiecte de grup de utilitate imediată sau de perspectivă. 
Este pentru prima oară când oameni de cultură valoroşi, provenind din diverse domenii şi medii sociale, înţeleg să-şi manifeste împreună talentul de care dispun în vederea unor nobile finalităţi si prin intermediul variatelor instrumente informatice pe care le pune la dispozitie reteaua facebook! 
Unul dintre proiectele initiate astfel in clubul virtual este "EXPRESIA IDEII " (calde mulțumiri doamnei Lia Lungu din New York, SUA, pentru gãsirea acestui titlu dar şi tuturor celor care au aderat fãrã rezerve acestui demers inedit!) , proiect ce urmăreşte realizarea unor creaţii literar- artistice şi a unor schimburi culturale pe baza unei teme comune impuse care se schimbã sãptãmânal. 
Numărul mare al creaţiilor literare postate pe site precum şi valoarea neaşteptată a acestora, impactul favorabil pe care l-a avut proiectul asupra publicului cititor de pe internet au sugerat ideea publicãrii acestui volum reprezentativ…

Mariana Bendou


Detalii
Tehnoredactare Mariana Bendou, Maia Martin
Selecţia textelor : Mariana Bendou
Ediţie îngrijitã de prof. Mariana Bendou
şi prof.drd.Marian Dragomir


Biblioteca multimedia Maia Martin http://martinmaia.blogspot.com/
în parteneriat cu
Clubul Expresia Ideii http://expresiaideii.wordpress.com/